Cze0204!
Nazywam si01 Agnieszka Grzelak
i dzia00am w internecie od 2012 roku

Obecnie jestem pierwsz02 i jedyn02 kobiet02 w polsce,
ktra posiada dwa kana00y przekraczaj02c02 milion subskrypcji [0002cznie 2,6 mln]

Na instagramie obserwije mnie 1,5 mln osb

Na tik toku zbli04am si01 do pierwszego  miliona
W 2016 roku zacz0100am sprzedawa04 mj w00asny merch w sklepie
japanazjadam.pl, ktry ewoluowa00 w agagrzelak.pl

W 2019 roku stworzy00am swoj02 w00asn02 mark01
naturalnych kosmetykw w piance PIBUYA,
ktra zachwyca ka04dego, kto j02 wyprbowa00.
Cze0204! Nazywam si01 Agnieszka Grzelak
i dzia00am w internecie od 2012 roku

Obecnie jestem pierwsz02 i jedyn02
kobiet02 w polsce, ktra posiada dwa kana00y przekraczaj02c02 milion subskrypcji
[0002cznie 2,6 mln]

Na instagramie obserwije mnie  1,5 mln osb

Na tik toku zbli04am si01 do pierwszego  miliona
W 2016 roku zacz0100am sprzedawa04 mj w00asny merch w sklepie
japanazjadam.pl, ktry ewoluowa00 w agagrzelak.pl

W 2019 roku stworzy00am swoj02 w00asn02 mark01
naturalnych kosmetykw w piance PIBUYA,
ktra zachwyca ka04dego, kto j02 wyprbowa00.